Dydd Sadwrn 28ain & Dydd Sul 29ain Medi

11yb - 4yp Plas Newydd

MYNEDIAD AM DDIM!

Dydd Sadwrn 28ain & Dydd Sul 29ain Medi

11yb - 4yp Plas Newydd

MYNEDIAD AM DDIM!

Mae Gŵyl Coetir Ynys Môn, sydd wedi'i lleoli ar dir Plas Newydd, yn ddigwyddiad sy'n arddangos crefftau a sgiliau traddodiadol coetiroedd, gydag arddangosiadau gan grefftwyr profiadol, bwyd lleol a stondinau yn gwerthu eitemau wedi'u gwneud â llaw.

Mae Gŵyl Coetiroedd Ynys Môn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim ac mae'n dibynnu ar roddion am ei bodolaeth barhaus. Felly ystyriwch roi!

Beth sydd ymlaen...

  • Arddangosiadau crefft coetir traddodiadol
  • Gweithdai
  • Stondinau
  • Bwyd Lleol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael stondin, gweithdy neu arlwyo yng Ngŵyl Coetir Ynys Môn eleni?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda rhedeg Gŵyl Coetir Ynys Môn eleni!

Sut i gyrraedd yma...

Anglesey Council
Natural Resources Wales
Area of Outstanding Natural Beauty
National Trust
Outdoor Learning Wales